Autogaasiseade – mis see on ja kuidas töötab?

Kuna autogaas on kõige mõistlikum ja kättesaadavam sisepõlemismootorites kasutatav alternatiivkütus, siis selle kütuse kasutamiseks on loodud autodele gaasiseadmed. Autogaasiseade teeb võimalikuks vedelgaasi kasutamise autokütusena.
Autokütusena autosse tangitav gaas on vedelas olekus ja rõhu all 4-10 bar-i, see aga muudetakse gaasiseadme poolt autole vastuvõetavaks madalarõhuliseks gaasiauruks rõhuga 1 bar.