Säästa keskkonda

Posted kuupäeval in Autogaasi eelised

Üks olulisi keskkonnakaitse suundi on välisõhu kaitse. Suur osa saasteainetest ja kasvuhoonegaasidest satub õhku just autode heitgaasidest. Eriti suur on see probleem suurlinnades, kus autodest tingitud heitgaaside sisaldus ületab kehtestatud norme mitmekordselt.

Väga olulise keskkonnasäästu annab just mootorikütusena kasutatav gaas.

Võrreldes bensiiniga väheneb autogaasi kasutamisel heitgaasides 50% süsinikmonooksiidi, 12% süsihappegaasi, 40% süsivesiniku, 35% lämmastikoksiidide sisaldus. Lähtudes sellest toetatakse paljudes maades autokütusena kasutatava gaasi tarbimist riiklike programmidega (väiksem automaks, kompensatsioonid autogaasiseadmete paigaldamisel, tagastatakse kiirtee makse jne).
Euroopa Liidus on üheks olulisemaks ja levinumaks toetuse viisiks madalam aktsiisimaks autogaasile võrreldes bensiini ja diislikütusega.
Näitena toon välja praegu kehtivad aktsiisimäärad: “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seadus” (RK s 26.11.2009 jõust. 01.01.2010 – RT I 2009, 59, 390) Paragrahv 66 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 66. Kütuse aktsiisimäär
(1) Pliivaba bensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1 000 liitri pliivaba bensiini kohta.
(2) Pliibensiini aktsiisimäär on 422,77 eurot 1 000 liitri pliibensiini kohta.
(5) Diislikütuse aktsiisimäär on 392,92 eurot 1 000 liitri diislikütuse kohta.
(9) Vedelgaasi aktsiisimäär on 125,26 eurot 1 000 kilogrammi vedelgaasi kohta.

Usaldusväärsed ja piisavad varud. Autogaasil töötavad masinad tarbivad üle 15 miljoni tonni gaasi aastas, mis on võrdne 8% kogu tarbitava vedelgaasi kogusest maailmas. Olemasolevad ülemaailmsed tootmisstruktuurid ja jaotusvõrgud kindlustavad gaasi jõudmise iga tarbijani.
Ühined miljonite progressiivselt mõtlevate autojuhtidega. Rohkem kui 8,3 miljonit autoomanikku on valinud autogaasi ja see arv tõuseb 12-15% aastas. Ainuüksi Euroopas prognoositakse aastaks 2015 40% tõusu. Autogaasi on kasutatud autode, veokite, busside ja mitmete maastikuautode poolt juba 1960-aastatest alates.
Tänapäeva turul olevad tarbijad omavad võimalust teha õigeid otsuseid lähtuvalt oma ühiskonnast ja muuta seeläbi paremaks elukvaliteet kõigi inimeste jaoks. Euroopas ei ole autogaasiseade juba ammu ainult kokkuhoiu märk, vaid ka keskkonnateadlikkuse näitaja. Valides autogaasi, puhta õhu, energia mitmekesisuse, säästlikkuse – on see parim valik tänaseks ja homseks päevaks.