Gaasiseadme kasutusjuhend sissepritsega autole- IV põlvkond

Posted kuupäeval in Juhendid


TÄHELEPANUKS !!!

Kütusepumba häireteta töö tagamiseks hoidke alati bensiinipaagis vähemalt ¼ tema mahutavusest bensiini.

IV Põlvkonna gaasiseadmega mootor käivitub ALATI bensiiniga.

1.Üldpõhimõte.

Mittetöötava mootoriga või mootori töötamisel bensiiniga on vedelgaasi juurdepääsu aurustile kontrollivad klapid suletud. Gaasimahutil asuva multiklapi avanemisel juhitakse vedelgaas gaasitorustikku mööda mootoriruumis asuva aurustini. Enne aurustisse sattumist läbib vedelgaas ka aurustil oleva gaasifiltri, mis tagab aurustisse suubuva gaasi puhtuse. Aurustisse sattunud gaas muudetakse vedelast faasist gaasilisse faasi. Piisava aurustumise tagab aurusti ühendatus mootori jahutussüsteemiga. Gaasi etteanne põlemiskambrisse toimub elektrooniliselt juhitavate pihustite abil. Igat gaasipihustit juhitakse sama silindri bensiinipihustile mõeldud signaaliga.

Mootori erinevaid tööreziime(bensiin-gaas) juhitakse auto salongis asuva lüliti abil.

2. Lüliti tööpõhimõte.

Lülitil on kaks asendit- gaasiseade väljalülitatud või -automaatreziimis. Lisaks on lüliti kaudu võimalik saada lisainfot gaasiseadme tööreziimi ja gaasitaseme näidu kohta.

· ASEND BENSIIN- mootor töötab bensiinitoitel. Bensiinipihustite juhtahel on avatud, gaasiklapid suletud. (märgutuled on kustunud)

· ASEND GAAS- mootor töötab gaasitoitel. Bensiinipihustite juhtahel on suletud, gaasiklapid avatud, gaasipihustite juhtahel avatud. (põleb gaasitaseme näit)

· ASEND AUTOMAAT- mootor käivitub alati bensiiniga, tööreziimide ümberlülitus toimub automaatselt mootori tühipööretel ja/või jahutusvedeliku piisaval temperatuuril (35 kraadi). (käivitusel vilguvad kõik tuled, tööreziimi ümberlülitusel põleb gaasitaseme näit)

· LISAFUNKTSIOON- Lisaks on ümberlülitil kolm rohelist ja üks punane märgutuli, mis näitavad kütusetaset gaasipaagis. ( kolm rohelist tuld = 4/4 täituvus, kaks tuld= ¾ täituvus, üks tuli= ½ täituvus, põleb punane tuli= ¼ täituvus, vilgub punane tuli= reserv)

3. Gaasitoitelt käsitsi ümberlülitus bensiinitoitele. Ümberlülitus on võimalik töötava mootoriga. Vajuta puutenuppu- kõik märgutuled kustuvad ja lüliti on „pime“.

4. Bensiinitoitelt käsitsi ümberlülitus automaatreziimi.

Ümberlülitus on võimalik töötava mootoriga. Vajuta puutenuppu, kõik tuled vilguvad korraga. Gaasiseade on automaatreziimis ja valmis ümber lülituma gaasitoitele. Olevalt jahutusvedeliku temperatuurist on vajalik ooteaeg peale puutenupu vajutust kuni 15 sekundit. Ooteaeg on vajalik gaasipihustite „soojenemiseks“.

5. Gaasi etteande vähenemine ja selle tunnused.

Põhitunnuseks on märgatav mootori võimsuse kadu. See on märguandeks juhile, et on viimane aeg teostada käsitsi tööreziimide ümberlülitus bensiinitoitele. Käsitsi ümberlülituse tegemata jätmisel toimub tööreziimide vahetus automaatselt. Ümberlülitusest annab teada ka helisignaal ja kõik tuled vilguvad alt ülesse..

OHUTUSNÕUDED

1. Vähimagi gaasilekke avastamisel pöörduge abi saamiseks gaasiseadmeid hooldava ettevõtte poole. Viivitamata sulgege gaasi ventiil mutiklapil.

2. Gaasitoitel auto garaaz peab olema lisaventilatsiooniga põrandapinna läheduses. (propaanbutaan on õhust raskem gaas)

3. Järgige täpselt gaasiseadmete hooldusgraafikut. (hoolduse käigus kontrollitakse alati üle ka kõik gaasiseadme sõlmed, et välistada gaasilekkeid)