Gaasiseadme kasutusjuhend sissepritsega autole- II põlvkond

Posted kuupäeval in Juhendid

Mittetöötava mootoriga või mootori töötamisel bensiiniga on vedelgaasi juurdepääsu aurustile kontrollivad klapid suletud. Gaasimahutil asuva multiklapi avanemisel juhitakse vedelgaas gaasitorustikku mööda mootoriruumis asuva aurustini. Enne aurustisse sattumist läbib vedelgaas ka aurustil oleva gaasifiltri, mis tagab aurustisse suubuva gaasi puhtuse. Aurustisse sattunud gaas muudetakse vedelast faasist gaasilisse faasi. Piisava aurustumise tagab aurusti ühendatus mootori jahutussüsteemiga. Gaas juhitakse voolikuga läbi elektroonilse gaasi etteande regulaatori õhu ja gaasi põlevsegu moodustava gaasimikserini, mis on ühendatud mootori sisselaskesüsteemi.

Bensiini etteande silindritesse katkestab pihustite emulaator, mis ühendatakse kütusepihustite juhtahelasse.

Mootori erinevaid tööreziime(bensiin-gaas) juhitakse auto salongis asuva lüliti abil.

Lüliti tööpõhimõte.

Lülitil on kaks asendit- gaasiseade väljalülitatud või -automaatreziimis. Lisaks on lüliti kaudu võimalik saada lisainfot gaasiseadme töö kohta.

1.ASEND BENSIIN- mootor töötab bensiinitoitel. Bensiinipihustite juhtahel on avatud, gaasiklapid suletud. (põleb punane/kollane märgutuli)

2.ASEND GAAS- mootor töötab gaasitoitel. Bensiinipihustite juhtahel on suletud, gaasiklapid avatud. (põleb kollane/roheline märgutuli)

3.ASEND AUTOMAAT- mootor käivitub alati bensiiniga, tööreziimide ümberlülitus toimub automaatselt mootori pöörete tõustes üle etteantud pööretevahemiku ja/või jahutusvedeliku temperatuuri. (käivitusel põleb punane/kollane ja vilgub kollane/roheline märgutuli, tööreziimi ümberlülitusel kostub helisignaal ning punane/kollane tuli kustub ja süttib pidev kollane/roheline tuli)

4.LISAFUNKTSIOON- Lisaks on ümberlülitil ülemises tuledereas neli rohelist ja üks punane märgutuli, mis näitavad kütusetaset gaasipaagis. ( neli rohelist tuld = 4/4 täituvus, kolm tuld= ¾ täituvus, kaks tuld= ½ täituvus, üks rohline tuli= ¼ täituvus, üks punane tuli= reserv)

5.GAASITOITELT KÄSITSI ÜMBERLÜLITUS BENSIINITOITELE

Ümberlülitus on võimalik töötava mootoriga. Vajuta puutenuppu- kollane/roheline märgutuli kustub ja süttib bensiinitoite punane/kollane märgutuli.

6. BENSIINITOITELT KÄSITSI ÜMBERLÜLITUS AUTOMAATREZIIMI

Ümberlülitus on võimalik töötava mootoriga. Vajuta puutenuppu, süttib vilkuv kollane/roheline märgutuli. Gaasiseade on automaatreziimis ja on valmis ümber lülituma gaasitoitele.

7.GAASI ETTEANDE VÄHENEMINE JA SELLE TUNNUSED

Põhitunnuseks on märgatav mootori võimsuse kadu. See on märguandeks juhile, et on viimane aeg teostada käsitsi tööreziimide ümberlülitus bensiinitoitele. Käsitsi ümberlülituse tegematajätmisel toimub tööreziimide vahetus automaatselt. Ümberlülitusest annab teada ka helisignaal.

8.AVARIIREZIIMI SISSELÜLITUS

Avariireziimi sisselülitamiseks tuleb sisse lülitada süütevool ja hoida ümberlüliti nuppu 5 sekundi jooksul puuteasendis. Süttib kollane/roheline märgutuli, mis lubab mootorit käivitada ja töötada ainult gaasil. Lahja küttesegu võib põhjustada miniplahvatuse sisselaskekollektoris.

OHUTUSNÕUDED

9.Kategooriliselt on keelatud mootori käivitus gaasitoitel ilma starteri abita. (näit. Pukseerides)

10.Vähimagi gaasilekke avastamisel pöörduge abi saamiseks gaasiseadmeid hooldava ettevõtte poole. Viivitamata sulgege gaasi ventiil mutiklapil.

11.Gaasitoitel auto garaaz peab olema lisaventilatsiooniga põrandapinna läheduses. (propaan-butaan on õhust raskem gaas)

12.Järgige täpselt gaasiseadmete hooldusgraafikut. (hoolduse käigus kontrollitakse alati üle ka kõik gaasiseadme sõlmed, et välistada gaasilekkeid)