Gaasiseadme kasutusjuhend sissepritsega autole- I põlvkond

Posted kuupäeval in Juhendid


Mittetöötava mootoriga või mootori töötamisel bensiiniga on vedelgaasi juurdepääsu aurustile kontrollivad klapid suletud. Gaasimahutil asuva multiklapi avanemisel juhitakse vedelgaas gaasitorustikku mööda mootoriruumis asuva aurustini. Enne aurustisse sattumist läbib vedelgaas ka aurustil oleva gaasifiltri, mis tagab aurustisse suubuva gaasi puhtuse. Aurustisse sattunud gaas muudetakse vedelast faasist gaasilisse faasi. Piisava aurustumise tagab aurusti ühendatus mootori jahutussüsteemiga. Gaas juhitakse voolikuga õhu ja gaasi põlevsegu moodustava gaasimikserini, mis on ühendatud mootori sisselaskesüsteemi.

Bensiini etteande silindritesse katkestab pihustite emulaator, mis ühendatakse kütusepihustite juhtahelasse.

Mootori erinevaid tööreziime(bensiin-gaas) juhitakse auto salongis asuva lüliti abil.

Lüliti tööpõhimõte.

Lülitil on kolm asendit.

1.ASEND BENSIIN- mootor töötab bensiinitoitel. Pihustite juhtahel on avatud, gaasiklapid suletud. (põleb punane bensiini märgutuli)

2.ASEND GAAS- mootor töötab gaasitoitel. Pihustite juhtahel on suletud, gaasiklapid avatud. (põleb kollane ja roheline märgutuli) roheline märgutuli näitab töötamist gaasitoitel, kollane märgutuli on täiendav kinnitus gaasiklappide avatuse kohta.

3.ASEND AUTOMAAT- mootor käivitub alati bensiiniga, tööreziimide ümberlülitus toimub automaatselt mootori pöörete tõustes üle 2000 p/min. (käivitusel põleb punane märgutuli „bensiin“, mis tööreziimi vahetudes kustub ning süttivad kollane ja roheline märgutuli, tööreziim gaas“.

4.Bensiinitoitelt käsitsi ümberlülitus gaasitoitele.

Ümberlülitus on võimalik nii töötava kui ka seisva mootoriga. Töötava mootoriga tõsta mootori pöörded kuni 2000 p/min. ning vali ümberlülitil asend gaas.

5.Gaasitoitelt ümberlülitus bensiinitoitele.

Ümberlülitus on võimalik nii töötava kui ka seisva mootoriga. Töötava mootoriga tõsta pöördeid kuni 2000 p/min ja asetada lüliti asendist „gaas“ asendisse „bensiin“.

6.Tööreziimide automaatne ümberlülitus.

Asetada ümberlüliti asendisse „automaat“ ning käivitada mootor. Mootor käivitub alati bensiiniga. Jahutusvedeliku temperatuuri tõustes kuni +30C tõsta mootori pöörded kuni 2000 p/min. mis ongi automaatse ümberlülituse toimumise eelduseks.

7.Gaasi etteande vähenemine ja selle tunnused.

Põhitunnuseks on märgatav mootori võimsuse kadu. See on märguandeks juhile, et on viimane aeg teostada käsitsi tööreziimide ümberlülitus bensiinitoitele, kuna lahja küttesegu võib põhjustada tagasilöögi sisselaskekollektoris.

OHUTUSNÕUDED

8.Kategooriliselt on keelatud mootori käivitus gaasitoitel ilma starteri abita. (näit. Pukseerides)

9.Vähimagi gaasilekke avastamisel pöörduge abi saamiseks gaasiseadmeid hooldava ettevõtte poole. Viivitamata sulgege gaasi ventiil mutiklapil.

10.Gaasitoitel auto garaaz peab olema lisaventilatsiooniga põrandapinna läheduses. (propaan-butaan on õhust raskem gaas)

11.Järgige täpselt gaasiseadmete hooldusgraafikut. (hoolduse käigus kontrollitakse alati üle kõik gaasiseadme sõlmed, et välistada gaasilekked)